Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 139

Melkahka Kan 139:9-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Ma I pahn pihrlahng palilahn palimesenleng de kousoanla wasa keieu doh palikapi,
10komw pil kin ketiket wasa ko pwe komwi en kin ketin kahluwa ie, komw pil kin ketiket wasao ko pwe komwi en kin ketin sewese ie.
11I kakete patohwanohng rotorot en koaduhpwaliehdi de marain en rotala,
12ahpw mwohn silangmwi rotorot sohte kin rotorot, oh nipwong kin marain duwehte nin rahn. Rotorot oh marain kin duwepenehte rehmwi.
13Komwi me ketin wiahda soahng koaros ni paliwereiet; komwi me ketin kakonepene paliwereiet nan kapehd en inei.
14I kin patohwan kapingahkin komwi omwi lammwin kowahlap; wiepen nin limomwi kan me kapwuriamwei oh inenen mwahu mehlel. I kin wehwehki duwen met.

Read Melkahka Kan 139Melkahka Kan 139
Compare Melkahka Kan 139:9-14Melkahka Kan 139:9-14