Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 8

LEVITIKO 8:21-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Ma mamoe ena bogana bona bogarauna bona imana bona aena be ranu dekenai ia huria guna, vadaeni mamoe ena kahana ibounai be Mose ese boubou patana dekenai ia gabua ore. Inai lahi dekenai ia gabua ore boubouna, Lohiabada ena, be mai bonana namo herea Lohiabada dekenai. Mose ese Lohiabada ena hadibaia hereva hegeregerena ia karaia.
22Unai murinai Mose ese mamoe tau iharuana, hahelagaia taudia hahelagaia totona gauna, ia hakaua mai. Vadaeni Arona mai ena natuna tau ese edia imadia be mamoe ena kwarana dekenai idia atoa.
23Mose ese mamoe ia alaia mase, bona mamoe ena rarana haida ia abia, Arona ena taiana idibana ena rini atoa gabuna, bona iena ima kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, bona ae kwakikwaki badana, idiba kahana gauna dekenai unai rara ia atoa.
24Arona ena natuna tau danu edia taiana idibana rini atoa gabuna, bona edia ima kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, bona edia ae kwakikwaki badana, idiba kahana gauna, dekenai be Mose ese unai mamoe ena rarana haida ia atoa. Vadaeni rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be Mose ese boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea.
25Mamoe ena digara, bona ena iuna, mai ena digara danu, bogana dekenai ia noho digara ibounai, asena ena kahana badana, nadinadi ruaosi, mai edia digara, bona aena idibana, be Mose ese ia abia.
26Vadaeni idia hatubua lasi beredi edia bosea, Lohiabada ena vairanai ia noho gauna, dekena amo, beredi ta, bona beredi ta, paraoa bona olive dehoro danu dekena amo karaia gauna, bona bisikesi ta be Mose ese ia abia, digara bona aena idibana edia latanai ia atodia.
27Mose ese inai aniani ibounai Arona bona ena natuna tau edia imadia dekenai ia atoa, bona idia ese Lohiabada ena vairanai idia davea, ia dekenai idia henia ena toana.
28Vadaeni Mose ese edia imadia dekena amo inai aniani ma ia abia lou, bona boubou patana ena lahi dekenai ia gabua, idia gabua ore boubouna ena latanai. Inai boubou be hahelagaia taudia do ia hahelagaia totona, bona boubou ena bonana be namo herea Lohiabada dekenai.
29Vadaeni Mose ese mamoe ena kemena ia abia, bona ia davea, Lohiabada dekenai ia henia ena toana. Unai kemena be Mose ena gaukara davana, hahelagaia boubou dekena amo ia abia. Mose ese gau ibounai ia karaia, Lohiabada ese ia dekenai ia hadibaia hegeregerena.
30Mose ese dehoro helagana sisina ia abia, bona boubou patana ena latanai ia noho rara sisina danu. Inai dehoro bona rara be Arona bona iena natuna tau edia latanai, bona edia dabua latanai ia negea. Inai dala dekenai Mose ese Arona, bona iena natuna tau, bona edia dabua danu, ia hahelagaia, Lohiabada ena vairanai.
31Mose ese Arona, mai ena natuna tau danu ia hamaoroa, ia gwau, “Inai vamu be ranu dekenai do umui nadua, Lohiabada ena Palai Dubu ena iduara badinai, bona unuseni do umui ania. Bosea helagana lalonai ia noho beredi danu do umui ania, Lohiabada ese lau ia oda henia hegeregerena.
32Umui ania lasi vamuna o beredi be do umui gabua ore.
33Palai Dubu ena iduara dekena amo do umui raka siri lasi dina 7 lalonai, ela bona emui hahelagaia dinadia idia ore.
34Hari dina ita karaia karadia be Lohiabada ese ia oda vadaeni, emui kara dika ena davana karaia totona.

Read LEVITIKO 8LEVITIKO 8
Compare LEVITIKO 8:21-34LEVITIKO 8:21-34