Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 4

LEVITIKO 4:20-33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20Unai kara dika gwauatao boubouna totona ena boromakau dekenai ia karaia kara hegeregerena, ia ese inai hari boromakau danu do ia karaia. Inai bamona dala dekenai Israela orea taudia edia kara dika dainai, boubou do ia karaia, bona edia kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao.
21“Unai murinai Hahelagaia Tauna Badana ese boromakau do ia abia lao kamepa ena murimurinai, bona do ia gabua ore, ia sibona ena kara dika dainai ia henia boromakauna ia gabua hegeregerena. Israela taudia edia kara dika gwauatao totona ena boubou be unai.”
22Ma Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia dekenai do oi hadibaia, oi gwau: Bema gunalaia tauna ta ese ia kara dika, bona Lohiabada ena taravatu ta ia utua kava, ia diba lasi dainai,
23unai iena kerere be ia dekenai idia hedinarai henia neganai, ia ese nanigosi tau do ia mailaia, bero o toto lasi gauna.
24Gunalaia tauna ese iena imana be nanigosi ena kwarana dekenai do ia atoa, bona boubou patana ena mirigini kahanai nanigosi do ia alaia mase. Unai gabu dekenai idia gabua ore gwauraia vamudia idia alaia mase noho. Gunalaia tauna ena kara dika gwauatao totona boubouna be unai.
25“Hahelagaia tauna ese iena imana kwakikwakina be nanigosi ena rarana lalonai do ia atoa, bona boubou patana ena doana 4 dekenai inai rara do ia dahua. Rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be boubou patana ena badinai do ia bubua.
26Unai neganai nanigosi ena digarana ibounai boubou patana ena latanai do ia gabua ore, maino karaia boubouna totona boromakau ena digarana ia gabua ore hegeregerena. Inai bamona dala dekenai hahelagaia tauna ese gunalaia tauna ena kara dika davana do ia karaia, bona unai tau ena kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao.
27“Bema Israela ena orea tauna ta ese ia kara dika, bona Lohiabada ena taravatu ta ia utua kava, ia diba lasi dainai,
28unai iena kerere idia hedinaraia neganai, unai tau ese nani ta do ia mailaia, bero o toto lasi gauna.
29Tau ese nani ena kwarana dekenai iena imana do ia atoa, bona do ia alaia mase, boubou patana ena mirigini kahana dekenai. Unai gabu dekenai idia gabua ore totona vamudia idia alaia mase noho.
30Hahelagaia tauna ese iena imana kwakikwakina be nani ena rarana lalonai do ia atoa, bona boubou patana ena doana 4 dekenai inai rara do ia dahua. Rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be boubou patana ena badinai do ia bubua.
31“Unai neganai nani ena digara ibounai do ia kokia, maino karaia boubouna totona boromakau ena digara idia kokia hegeregerena. Bona boubou patana ena latanai unai digara do ia gabua ore, ena bonana be Lohiabada dekenai do ia namo herea totona. Inai dala dekenai hahelagaia tauna ese unai tau ena kara dika davana do ia karaia, bona Lohiabada ese unai tau ena kara dika do ia gwauatao.
32“Bema tau ta ese mamoe ta kara dika boubouna totona ia mailaia neganai, mamoe hahine, bero o toto lasi gauna sibona do ia mailaia.
33Tau ese iena imana be mamoe ena kwarana dekenai do ia atoa, bona do ia alaia mase, boubou patana ena mirigini kahana dekenai. Unai gabu dekenai idia gabua ore totona vamudia idia alaia mase noho.

Read LEVITIKO 4LEVITIKO 4
Compare LEVITIKO 4:20-33LEVITIKO 4:20-33