Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 4

LEVITIKO 4:19-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Unai murinai boromakau ena digarana ibounai be boubou patana ena latanai do ia gabua ore.
20Unai kara dika gwauatao boubouna totona ena boromakau dekenai ia karaia kara hegeregerena, ia ese inai hari boromakau danu do ia karaia. Inai bamona dala dekenai Israela orea taudia edia kara dika dainai, boubou do ia karaia, bona edia kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao.
21“Unai murinai Hahelagaia Tauna Badana ese boromakau do ia abia lao kamepa ena murimurinai, bona do ia gabua ore, ia sibona ena kara dika dainai ia henia boromakauna ia gabua hegeregerena. Israela taudia edia kara dika gwauatao totona ena boubou be unai.”
22Ma Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia dekenai do oi hadibaia, oi gwau: Bema gunalaia tauna ta ese ia kara dika, bona Lohiabada ena taravatu ta ia utua kava, ia diba lasi dainai,
23unai iena kerere be ia dekenai idia hedinarai henia neganai, ia ese nanigosi tau do ia mailaia, bero o toto lasi gauna.
24Gunalaia tauna ese iena imana be nanigosi ena kwarana dekenai do ia atoa, bona boubou patana ena mirigini kahanai nanigosi do ia alaia mase. Unai gabu dekenai idia gabua ore gwauraia vamudia idia alaia mase noho. Gunalaia tauna ena kara dika gwauatao totona boubouna be unai.

Read LEVITIKO 4LEVITIKO 4
Compare LEVITIKO 4:19-24LEVITIKO 4:19-24