Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 3

LEVITIKO 3:6-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6“Bema tau ta ia ura iena mamoe o nanigosi do ia henia, Lohiabada danu maino do ia karaia totona, ia ese mamoe o nanigosi tau o hahine, bero o toto lasi gauna sibona do ia henia.
7Bema tau ta ese mamoe ia henia gwauraia, inai boubou be Lohiabada ena vairanai do ia atoa.
8Unai tau ese iena imana be mamoe ena kwarana latanai do ia atoa, bona do ia alaia mase Palai Dubu ena vairanai. Hahelagaia taudia ese mamoe ena rarana be boubou patana ena kahana 4 dekenai do idia negea.
9Bona idia ese mamoe ena tauanina kahana haida Lohiabada dekenai aniani boubouna totona do idia henia, kahadia be inai: Mamoe ena digara, iena iuna badana ela bona doruna ena turia, bona bogarauna ena digara ibounai,
10nadinadi ibounai, mai edia digara danu, bona asena ena kahana badana danu.

Read LEVITIKO 3LEVITIKO 3
Compare LEVITIKO 3:6-10LEVITIKO 3:6-10