Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 27

LEVITIKO 27:2-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia do oi hamaoroa, bema tau ta ese ia gwauhamata, sibona o taunimanima ta Lohiabada dekenai do ia henia neganai, hoia lou davadia be inai:
3Tau ta, ena mauri lagani 20 ela bona 60 be siliva moni 50, Helaga Gabuna ena sikele hegeregerena.
4Hahine be siliva moni 30.
5Mero ta, ena mauri lagani be 5 ela bona 20, be siliva moni 20. Kekeni ta be siliva moni 10.
6Mero maragina ta, ela bona mauri lagani 5, be siliva moni 5. Kekeni maragina ta, ela bona mauri lagani 5, be siliva moni 3.
7Tau buruka ta, ena mauri lagani be 60 mai kahana, be siliva moni 15. Hahine buruka ta, ena mauri lagani be 60 mai kahana, be siliva moni 10.
8“Bema gwauhamata ia gwauraia tauna be ogogami dainai davana korikori ia henia diba lasi, ia ese gwauhamata ia henia dekenai tauna do ia mailaia, hahelagaia tauna ena vairana dekenai do idia gini hebou. Vadaeni hahelagaia tauna ese davana do ia hamaragia, unai gwauhamata tauna ese ia henia diba hegeregerena.
9“Bema tau ta ia gwauhamata, mauri gauna ta lau Lohiabada dekenai do ia henia, ia ese do lau abia dae diba gauna do ia mailaia. Bona unai bamona boubou be lau dekenai do ia helaga.
10Unai mauri gauna totona ia gwauhamata tauna ese mauri gauna ma ta unai gunana ena gabu dekenai ia henia diba lasi. Namona ta be dikana ena gabu ia abia diba lasi. Dikana ta be namona ena gabu ia abia diba lasi. To bema ta ma ia henia neganai, ruaosi be helaga, Lohiabada ena.
11“To bema gwauhamata be mauri gauna mirona ta totona, Lohiabada ese boubou totona do ia abia dae lasi gauna, gwauhamata tauna ese unai mauri gauna be hahelagaia tauna ena vairana dekenai do ia abia lao.

Read LEVITIKO 27LEVITIKO 27
Compare LEVITIKO 27:2-11LEVITIKO 27:2-11