Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 27

LEVITIKO 27:18-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18To bema Iubili Lagani murinai unai tano Lohiabada dekenai ia hahelagaia, hahelagaia tauna ese davana do ia hamaragia, lagani hida do idia noho ela bona Iubili Lagani hegeregerena.
19“Bema unai tano ia hahelagaia vadaeni tauna ese ia ura tano do ia hoia lou, tano ena davana do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni be, bema davana korikori be karoa 5, karoa ta be atoa kau moni ena bada, vadaeni davana be karoa 6.
20“Bema tano ia hahelagaia vadaeni tauna ese unai tano be tau ta dekenai ia hoia lao, to Lohiabada dekena amo ia hoia lou guna lasi, unai tau ese unai tano do ia hoia lou diba lasi,
21bona Iubili Lagani do ia ginidae neganai, unai tano be Lohiabada ena tano helagana korikori do ia lao. Hahelagaia taudia ese do idia abia, edia tano.
22“Bema tau ta ese iena tano ta, iena sene taudia dekena amo ia abia lasi, to moni dekena amo ia hoia gauna ia hahelagaia Lohiabada ena,
23hahelagaia tauna ese do ia duahia lagani hida do ia noho ela bona Iubili Lagani, bona unai lagani edia momo hegeregerena, tano ena davana do ia gwauraia. Bona unai dina dekenai unai tau ese unai tano ena davana Lohiabada dekenai do ia henia. Unai moni be helaga, Lohiabada ena.

Read LEVITIKO 27LEVITIKO 27
Compare LEVITIKO 27:18-23LEVITIKO 27:18-23