Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:43-46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
43To guna, tano dekena amo taunimanina do lau lulua, tano ese laga-ani do ia abia totona. Bona unai taunimanima ese egu taravatu bona oda idia negea dainai, edia kerere davana do idia karaia momokani.
44“To idia tuari henidia taudia edia tano dekenai idia do noho neganai, lau ese idia do lau rakatania momokani lasi, do lau hadikadia momokani lasi. Badina unai be egu gwauhamata taravatuna idia dekenai makohia kara. Unai bamona do lau karaia lasi, badina lau be Lohiabada, edia Dirava.
45“Unai gwauhamata taravatuna, edia sene taudia danu ai karaia gauna be do lau hamatamaia lou. Badina lau ese Aigupito dekena amo idia lau mailaia, lau be edia Dirava do lau lao totona. Unai kara dekena amo lau ese idau bese taudia ibounai edia vairana dekenai lauegu siahu lau hedinaraia. Lau inai Lohiabada.”
46Taravatu bona oda be inai, Lohiabada ese Mose dekenai ia henia, Sinai Ororo ena latanai, Lohiabada bona Israela taudia edia huanai gaudia.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:43-46LEVITIKO 26:43-46