Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:33-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
33“Lau ese tuari umui emui latanai do lau siaia, vadaeni umui be idau bese taudia edia tano idauidau dekenai umui do lau lulua lao. Emui biru totona tano, be do ia noho kava, badina taunimanima be lasi, bona emui hanua be dika momokani do idia noho.
34“Unai neganai tano ese iena laga-ani lalonai do ia moale, iena noho kava dinadia ibounai, umui ibounai be umui idia tuari henia taudia edia tano dekenai umui noho neganai. Tano ese iena Sabati laga-ani dekenai do ia moale.
35Io, do ia noho kava negana ibounai, tano ese laga-ani namona do ia abia, laga-ani korikori, umui ese umui noholaia neganai bamona lasi, badina umui ese tano dekenai Sabati ena laga-ani umui henia lasi.
36“Bona umui do mauri noho taudia, idau bese taudia edia tano dekenai umui noho, be do lau hagaria dikadika, vadaeni lai ese au raurau do ia hamarerea regena umui kamonai neganai, umui be do umui heau. Io, do umui heau, tuari taudia ese umui idia lulua bamona. Bona ta ese umui ia tuari henia lasi neganai do umui moru.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:33-36LEVITIKO 26:33-36