Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:2-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Lauegu Sabati Dina ibounai do umui badinaia, bona egu tomadiho gabuna do umui matauraia. Lau inai Lohiabada.
3“Bema lauegu taravatu umui badinaia bona lauegu oda umui kamonai henia,
4lau ese medu namona umui dekenai do lau henia, ena nega korikori neganai, vadaeni tano ese ena anina do ia havaraia, bona uma audia do idia huahua.
5“Emui uiti umui do utua haorea lasi neganai, emui vain huahua utua neganai do ia hamatamaia. Bona vain huahua utua negana ia do ore lasi neganai, hadohado negana do ia ginidae. Do umui aniani boga kunu, bona emui tano dekenai do umui noho namonamo, gari ta lasi.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:2-5LEVITIKO 26:2-5