Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:14-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Lohiabada ia gwau, “Bema egu oda hereva umui kamonai henia lasi, lau ese emui kerere davana do lau henia.
15Bema egu taravatu bona oda umui badinaia lasi, bona iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia neganai,
16lau ese umui do lau panisia. Lau ese karaharaga gari dika herea umui dekenai do lau siaia, hanamoa diba lasi gorere, tauanina hamaragia bona hasiahua gorere, matakepulu idia havaraia gorere danu umui emui latanai do lau atoa, vadaeni emui mauri be metairametaira do idia ore. Emui uhe do umui hadoa, to anina do umui davaria lasi, badina umui dekenai idia tuari taudia ese do idia ania.
17“Lauegu vairana be umui dekena amo do lau giroa, bona unai dainai umui dekenai idia tuari henia taudia ese umui do idia halusia. Bona umui dekenai idia badu henia taudia ese umui do idia biagua. Tau ta ese umui ia lulua lasi neganai umui be do umui heau.
18“Inai gau dikadia murinai, bema umui ese ma lau dekenai umui kamonai henia lasi, lau ese emui kara dika ena davana do lau habadaia nega 7.
19Umui emui goada ena hekokoroku do lau hamakohia, medu be do lau siaia diho lasi, bona emui tano be do ia auka, auri bamona.
20“Do umui gaukara auka, to anina do umui davaria lasi, badina emui tano ese anina do ia havaraia lasi, bona au ese huahua do idia atoa lasi.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:14-20LEVITIKO 26:14-20