Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:7-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Emui boromakau bona ubua gaudia, bona emui tano dekenai noho dagedage gaudia ese danu unai tano ena anina idia ania diba.”
8Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Lagani 7 be nega 7 do oi duahia. Inai be ibounai lagani 49.
9Vadaeni unai murinai, lagani namba 50 ena hua namba 7 bona dina namba 10, Kara Dika Ena Davana Karaia Dinana dekenai kibi do umui hiriria. Io, tau ta do oi siaia loaloa, emui tano ibounai dekenai kibi do ia hiriria.
10“Inai dala dekenai umui ese lagani namba 50 do umui hahelagaia. Unai lagani lalonai, emui tano lalonai noho guia taudia ibounai, be do umui ruhaia. Inai lagani ena lalonai danu taunimanima ibounai ese edia tano korikori, bona edia iduhu korikori dekenai do idia giroa lou. Inai lagani ena ladana be Iubili.
11“Lagani namba 50 lalonai emui tano do umui hadoa lasi, bona sibona do ia tubu gauna do umui utua lasi. Emui vain edia rigi danu do umui utua lasi, bona vain huahua do umui haboua lasi.
12Badina be Iubili Lagani be helaga umui dekenai. Tano ena anina be dina ta ta do umui abia, do umui ania, to utua haboua lasi.
13“Iubili Lagani lalonai, umui hoia lao vadaeni tano be do umui abia lou.
14Unai dainai oiemu tano oiemu badibadina dekenai ia noho Israela tauna dekenai oi hoia lao, o oi hoia mai neganai, do oi koia lasi, ia ese danu oi do ia koia lasi.
15“Oiemu badibadinai tauna ena tano oi hoia neganai, do oi laloa, Iubili ena murinai lagani hida idia lao vadaeni, bona ia ese danu do ia laloa tano ena anina utua negadia hida idia noho ela bona Iubili.
16Bema lagani momo idia noho ela bona Iubili, tano ena davana be do ia bada, to bema lagani momo lasi idia noho, tano ena davana be maragi. Badina oi hoia gauna korikori be tano ena anina utua negadia sibona.
17“Umui ruaosi ta ta dekenai do umui koia lasi, to emui Dirava dekenai do umui gari, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
18“Unai dainai, lau Lohiabada egu taravatu bona egu oda ibounai do umui kamonai henia, unai neganai emui noho be do ia namo emui tano dekenai.
19“Tano ese iena anina do ia havaraia. Bona umui ese tano ena aniani do umui ania, do umui boga kunu, bona do umui noho namonamo.
20“To sedira do umui nanadaia, do umui gwau, ‘Lagani namba 7 lalonai dahaka do ita ania, badina tano do ita hadoa lasi, bona anina do ita utua lasi?’
21“Lau Lohiabada ese lagani namba 6 lalonai tano do lau hanamoa. Vadaeni lagani namba 6 lalonai, tano be anina bada do ia havaraia, bona unai do umui utua haboua aniani be lagani rua edia aniani hegeregerena.
22“Vadaeni lagani namba 8 lalonai, emui uhe ma umui hadoa neganai, umui ese lagani namba 6 ena aniani do umui ania noho, bona emui aniani be do ia hegeregere ela bona lagani namba 8 ena anina do umui utua negana.
23“Emui tano umui hoia lao, ia ore vadaeni, be umui karaia diba lasi, badina umui ese umui biagua momokani lasi, ia be Dirava ena. Umui ese tano dekenai umui noho, be vadivadi taudia bamona umui noho sibona, badina tano be Dirava ena.
24“Umui hoia mai tanodia ibounai be edia biagudia gunadia ese idia hoia lou diba, bema idia ura neganai.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:7-24LEVITIKO 25:7-24