Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:6-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6“Uhe do umui hadoa lasi, to unai lagani namba 7 lalonai, sibona ia vara aniani do umui ania diba, emui hesiai taudia, emui gaukara taudia, bona umui danu idia noho idau taudia ese danu do idia ania.
7Emui boromakau bona ubua gaudia, bona emui tano dekenai noho dagedage gaudia ese danu unai tano ena anina idia ania diba.”
8Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Lagani 7 be nega 7 do oi duahia. Inai be ibounai lagani 49.
9Vadaeni unai murinai, lagani namba 50 ena hua namba 7 bona dina namba 10, Kara Dika Ena Davana Karaia Dinana dekenai kibi do umui hiriria. Io, tau ta do oi siaia loaloa, emui tano ibounai dekenai kibi do ia hiriria.
10“Inai dala dekenai umui ese lagani namba 50 do umui hahelagaia. Unai lagani lalonai, emui tano lalonai noho guia taudia ibounai, be do umui ruhaia. Inai lagani ena lalonai danu taunimanima ibounai ese edia tano korikori, bona edia iduhu korikori dekenai do idia giroa lou. Inai lagani ena ladana be Iubili.
11“Lagani namba 50 lalonai emui tano do umui hadoa lasi, bona sibona do ia tubu gauna do umui utua lasi. Emui vain edia rigi danu do umui utua lasi, bona vain huahua do umui haboua lasi.
12Badina be Iubili Lagani be helaga umui dekenai. Tano ena anina be dina ta ta do umui abia, do umui ania, to utua haboua lasi.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:6-12LEVITIKO 25:6-12