Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:42-46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
42“Israela taudia be Lohiabada ena hesiai taudia mai guia danu, bona ia ese Aigupito dekena amo ia hakaudia mai. Idia be hesiai mai guia danu gaukara totona do umui hoidia lasi.
43Do umui dagedage henidia lasi, to emui Dirava do umui gari henia.
44Bema hesiai taudia mai guia danu umui ura hoia neganai, idau bese taudia dekena amo do umui hoidia.
45“Umui emui huanai idia noho idau bese taudia do umui hoia diba. Inai bamona maragidia, emui tano dekenai idia vara taudia be do umui biagua diba.
46Umui emui murinai, emui natudia tau, ese unai hesiai taudia do idia abia, bona unai hesiai taudia ese edia hesiai gaukara do idia karaia, edia mauri dinadia ibounai lalonai. To umui ese emui bese tamona Israela taudia be do umui dagedage henidia lasi.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:42-46LEVITIKO 25:42-46