Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:24-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
24“Umui hoia mai tanodia ibounai be edia biagudia gunadia ese idia hoia lou diba, bema idia ura neganai.
25“Bema umui ta ia ogogami, bona unai dainai iena tano ia hoia lao neganai, unai ogogami tauna ena varavara korikori tauna ta ese unai tano davana do ia karaia, vadaeni do ia hoia lou.
26Bema unai ogogami tauna be mai ena varavara lasi, do ia hoia lou totona, sedira gabeai ia sibona be mai ena moni hegeregerena do ia hoia.
27Unai neganai ia ese do ia duahia, lagani hida idia lao vadaeni ia ese ia hoia, bona tano anina utua negadia hida idia do noho ela bona Iubili, vadaeni unai taboro edia davana hegeregerena do ia henia lou, bona iena tano ma do ia abia lou.
28“To bema iena moni be hegeregere lasi, bona ia abia lou diba lasi, ia hoia tauna ese tano do ia birulaia noho ela bona Iubili Lagani. Unai neganai tano ena biaguna korikori ese iena tano do ia abia lou, davana lasi.
29“Hanua mai ena magu lalonai bema tau ta ese iena ruma do ia hoia lao, moni davana, ia ese davana do ia henia lou, bona iena ruma ia abia lou diba, ela bona lagani ta do ia ore. Lagani ta lalonai ia hoia lou diba.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:24-29LEVITIKO 25:24-29