Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 25

LEVITIKO 25:1-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Sinai Ororo dekenai Mose dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Israela taudia do oi hamaoroa, do oi gwau: Umui dekenai lau henia tano dekenai do umui ginidae neganai, umui ese Lohiabada hanamoa totona lagani namba 7 ibounai emui uhe do umui hadoa lasi.
3Lagani 6 lalonai emui uhe do umui hadoa, bona lagani 6 lalonai emui vain audia do umui utua, ena huahua do idia momo totona, huahua danu do umui haboua.
4“To lagani namba 7 be tano ena lagani-ani negana, lagani-ani helagana Lohiabada ena. Emui tano dekenai uhe do umui hadoa lasi, bona emui vain audia do umui utua lasi.
5Unai lagani namba 7 lalonai danu emui uiti o koni, sibona idia tubu kava gaudia do umui utua bona haboua lasi, bona emui vain audia umui utua lasi gaudia edia huahua danu do umui haboua lasi, badina tano ena lagani-ani helagana be unai.
6“Uhe do umui hadoa lasi, to unai lagani namba 7 lalonai, sibona ia vara aniani do umui ania diba, emui hesiai taudia, emui gaukara taudia, bona umui danu idia noho idau taudia ese danu do idia ania.
7Emui boromakau bona ubua gaudia, bona emui tano dekenai noho dagedage gaudia ese danu unai tano ena anina idia ania diba.”
8Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Lagani 7 be nega 7 do oi duahia. Inai be ibounai lagani 49.
9Vadaeni unai murinai, lagani namba 50 ena hua namba 7 bona dina namba 10, Kara Dika Ena Davana Karaia Dinana dekenai kibi do umui hiriria. Io, tau ta do oi siaia loaloa, emui tano ibounai dekenai kibi do ia hiriria.

Read LEVITIKO 25LEVITIKO 25
Compare LEVITIKO 25:1-9LEVITIKO 25:1-9