Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 23

LEVITIKO 23:28-40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28Unai dina dekenai gaukara ta do umui karaia lasi, badina ia be boubou karaia dinana, kara dika ena davana kokia totona.
29Tau ta bema aniani ia ania unai dina dekenai, ia be Dirava ena bese dekena amo do lau negea.
30Bona bema tau ta ese unai dina dekenai do ia gaukara neganai, lau Lohiabada sibona ese do lau alaia mase.
31Kamonai! Gaukara ta do umui karaia lasi unai dina dekenai. Inai taravatu be emui tubudia edia latanai danu, lagani ibounai hanaihanai, edia noho gabudia ibounai lalonai.
32Inai dina be umui emui Sabati laga-ani dinana ta. Inai hua namba 7 ena dina namba 9, dina ia diho negana, ela bona dina namba 10 dina ia diho negana, inai Sabati do umui badinaia. Inai dina lalonai aniani ta do umui ania lasi.”
33Lohiabada ese Mose ma ia hereva henia, ia gwau,
34“Israela taudia do oi hamaoroa, hua namba 7 ena dina namba 15 be Au Raurau Ruma Maragidia Aria do idia karaia dinana. Dina 7 lalonai inai au raurau ruma maragidia dekenai do idia noho, bona lau do idia laloa.
35Inai dina 7 ena dina ginigunana be hebou helagana totona do umui haboua, bona gaukara ta do umui karaia lasi.
36Inai dina 7 lalonai dina ta ta ibounai lau Lohiabada dekenai boubou, gabua gaudia do umui henia. Bona dina namba 8 dekenai emui hebou helagana do umui karaia, bona boubou, gabua gaudia ma do umui henia lou. Inai dina namba 8 be guriguri dinana sibona, unai dainai emui gaukara ta do umui karaia lasi.
37“Lau Lohiabada egu dina badadia be unai. Inai dina badadia do umui badinaia. Idia be dina helagadia bona hebou helagadia dinadia lau Lohiabada hanamoa totona, emui aniani bouboudia, emui gabua bouboudia, paraoa bouboudia, boromakau bona mamoe bouboudia, bona uaina bouboudia, ta ta edia dina, edia dina dekenai do umui karaia.
38Inai dina badadia be idau, bona pura ta ta Sabati Dinadia danu be idau. Bona inai dina badadia edia boubou gaudia ibounai be idau, emui harihari gaudia, emui gwauhamata bouboudia, bona emui tanikiu henia bouboudia, lau Lohiabada dekenai umui henia noho gaudia be ma idau.
39“Hua namba 7 ena dina namba 15 dekenai, emui uma anina ibounai umui haboua murinai, lau Lohiabada egu Au Raurau Ruma Maragidia aria be dina 7 lalonai do umui karaia, bona lau dekenai do umui laloa noho. Unai aria ena dina ginigunana be laga-ani helaga dinana, ma dina namba 8 danu.
40Dina ginigunana dekenai emui huahua audia dekena amo huahua namodia do umui abia, bona pama raudia, bona au idauidau mai rau momo edia rigi do umui abia, bona Lohiabada emui Dirava hanamoa totona do umui moale hebou.

Read LEVITIKO 23LEVITIKO 23
Compare LEVITIKO 23:28-40LEVITIKO 23:28-40