Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 21

LEVITIKO 21:5-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5“Hahelagaia tauna ese iena kwarana huina o iena aukina huina do ia utua lasi, bona iena kopina be do ia utua o ivaia lasi.
6“Ia ese Dirava ena vairana dekenai do ia helaga, bona Dirava ena ladana do ia hahemaraia lasi. Ia ese gabua ore bouboudia bona Dirava ena paraoa bouboudia ia karaia noho dainai, ia be do ia helaga.
7“Hahelagaia tauna ese ariara hahine, o lebulebu hahine, o iena tau ese ia negea hahine ta do ia adavaia lasi. Badina ia be helaga Dirava ena vairana dekenai.
8“Hahelagaia taudia be helaga dainai, idia do umui matauraia, badina be idia ese lau Dirava egu paraoa bouboudia idia karaia noho. Lau inai Lohiabada, lau be helaga, bona egu bese taudia lau hahelagaia noho.

Read LEVITIKO 21LEVITIKO 21
Compare LEVITIKO 21:5-8LEVITIKO 21:5-8