Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:7-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Bema dina ihatoina dekenai umui ania, unai be kara mirona, bona Lohiabada ese emui boubou karana do ia abia dae lasi.
8Tau ta ia ania neganai do ia kerere, badina ia ese Lohiabada ena gau helagana ia hamiroa vadaeni. Unai dainai unai tau be iena bese dekena amo do umui atoa siri.
9“Umui emui uma ena anina umui utua neganai, do umui utua lao lasi ela bona uma ena hetoa korikori dekenai. Bona tano dekenai idia moru kava uma anina gaudia do umui gogoa lasi.
10Umui emui vain ena anina danu do umui gogoa ore momokani lasi. Kaia ia misi gaudia, bona tano dekenai idia moru gaudia do umui gogoa lasi. Umui rakatania, badina idia be ogogami taudia, bona idau bese taudia edia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
11“Gau ta do umui henaoa lasi. Do umui koikoi karaia lasi. Do umui hereva koikoi lasi.
12Lauegu ladana dainai do umui gwauhamata koikoi lasi, badina inai kara ese lauegu ladana ia hahemaraia. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
13“Tau ta do umui dagedage henia lasi, bona iena gau ta do umui henaoa lasi. Umui dekenai ia gaukara tauna ena gaukara davana do umui dogoatao lasi ela bona dabai.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:7-13LEVITIKO 19:7-13