Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:17-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17“Emui tadikakana do oi badu henia noho lasi, oiemu lalona dekenai. Bema tau ta oi dekenai ia kara dika, do oi sisiba henia, bona maino do umui karaia, iena kerere dainai oi danu ese kara dika do oi karaia garina.
18Kara dika ena davana do umui haloua lasi, bona unai tau do umui badu henia noho lasi. To emui badibadinai tauna do umui lalokau henia, umui sibona umui lalokau henia hegeregerena. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
19“Lauegu oda herevadia do umui kamonai henia. Emui ubua gaudia do umui naridia namonamo, orea bona toana ta ubua gauna ese orea bona toana idauna ubua gauna do ia sihari henia lasi. Ubua gaudia edia bese idauidau do idia mikisi lasi. Aniani uhe idauidau be uma tamona lalonai do umui hadoa lasi. Dabua idauidau dekena amo idia karaia dabuana be do umui karaia lasi.
20“Sedira tau ta ia gwauhamata iena hesiai kekeni ta be tau ta dekenai do ia hoia lao, to unai tau ese kekeni ruhaia davana ia henia lasi. Unai neganai bema kekeni ena biaguna bona unai kekeni idia sihari neganai, edia kerere davana be mase lasi, badina unai kekeni be do idia ruhaia lasi dainai. To kota ese edia kerere do ia tahua.
21Unai kerere tauna ese iena kara dika ena boubou do ia mailaia, bona Palai Dubu ena iduara dekenai Lohiabada dekenai do ia henia. Iena boubou gauna be mamoe tau tamona.
22Unai neganai hahelagaia tauna ese unai tau ena kara dika boubouna do ia abia, Lohiabada ena vairanai. Bona unai boubou gauna dekena amo unai kerere tauna ena kara dika davana be hahelagaia tauna ese do ia karaia. Vadaeni unai neganai Dirava ese unai tau ena kerere do ia gwauatao.
23“Kanana tano dekenai do umui ginidae neganai, bona emui au huahua idauidau unuseni do umui hadoa neganai, unai au ena anina do umui gwauraia helaga lagani toi lalonai. Unai lagani toi lalonai unai au huahua do umui ania lasi.
24Lagani namba 4 dekenai unai huahua be do umui hahelagaia, bona lau Lohiabada dekenai, boubou bamona do umui henia. Inai kara dekenai, umui ese emui tanikiu lau Lohiabada dekenai do umui hedinaraia.
25To lagani namba 5 dekenai unai au huahua do umui ania diba. Bema lauegu hereva umui badinaia neganai, emui au huahua edia anina do idia momo herea. Kamonai! Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
26“Vamu mai rarana danu do umui ania lasi. Meamea karadia idauidau ibounai do umui karaia lasi.
27Umui emui kwarana edia huina be emui taiana kahirakahira do umui utua lasi. Bona emui auki huina do umui utua lasi.
28Mase taudia dainai emui kopina do umui ivaia lasi, bona emui kopina dekenai revareva do umui atoa lasi. Lau Lohiabada inai.
29“Umui ese emui natuna kekeni do umui hahemaraia lasi, ariara hahinena do umui halaoa lasi. Bema inai bamona umui karaia neganai, umui ese lau do umui rakatania, idau dirava dekenai do umui lao. Bona emui tano ibounai be lebulebu bona kara mirodia dekena amo do ia moru.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:17-29LEVITIKO 19:17-29