Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:16-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Tau ta hadikaia totona sivarai koikoi ta do umui gwauraia loaloa lasi. Bona bema idia kota henia do ia mase totona tauna, be emui hereva dekenai umui durua diba neganai, do umui durua. Badina lau Lohiabada inai, emui Dirava.
17“Emui tadikakana do oi badu henia noho lasi, oiemu lalona dekenai. Bema tau ta oi dekenai ia kara dika, do oi sisiba henia, bona maino do umui karaia, iena kerere dainai oi danu ese kara dika do oi karaia garina.
18Kara dika ena davana do umui haloua lasi, bona unai tau do umui badu henia noho lasi. To emui badibadinai tauna do umui lalokau henia, umui sibona umui lalokau henia hegeregerena. Lau inai Lohiabada, emui Dirava.
19“Lauegu oda herevadia do umui kamonai henia. Emui ubua gaudia do umui naridia namonamo, orea bona toana ta ubua gauna ese orea bona toana idauna ubua gauna do ia sihari henia lasi. Ubua gaudia edia bese idauidau do idia mikisi lasi. Aniani uhe idauidau be uma tamona lalonai do umui hadoa lasi. Dabua idauidau dekena amo idia karaia dabuana be do umui karaia lasi.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:16-19LEVITIKO 19:16-19