Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 19

LEVITIKO 19:1-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau,
2“Israela taudia ibounai do oi hamaoroa, do oi gwau: Do umui helaga, badina be lau Lohiabada, emui Dirava, lau be helaga vadaeni.
3Umui ibounai emui sinana bona emui tamana do umui matauraia. Bona lauegu Sabati Dinadia do umui badinaia. Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava.
4“Dirava koikoidia do umui tomadiho henia lasi, bona dirava edia laulaudia auri dekena amo do umui karaia lasi. Lau inai Lohiabada, umui emui Dirava.
5“Maino karaia bouboudia Lohiabada dekenai umui henidia neganai, kara ibounai taravatu hegeregerena do umui karaia, vadaeni unai boubou do lau abia dae.

Read LEVITIKO 19LEVITIKO 19
Compare LEVITIKO 19:1-5LEVITIKO 19:1-5