Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 24

Levítico 24:17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17”Ncha'tz alchok scyetz yil biycu'n jun wunak, tajwe'n tan quime'n.

Read Levítico 24Levítico 24
Compare Levítico 24:17Levítico 24:17