Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 ”Quil tziwitbej itib tuch' itlib, na ya'stzun txkel icy'ajl, nin qui'c cuj tan ibnol jun ajtza'kla'tz.