Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:40-41 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:40-41 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

40 ”Ma kol cu' jol xi'il wi' jun yaj, nin qui'ct mu'ẍ xi'il wi' lcyaj cyen, qui'c il c'ol sbne' te'j.
41 Ncha'tz ko ntin lcu' jol yi xi'il wi' wutz plaj, qui'c na ban, na quil tz'oc il c'ol te'j, tampaj tu' yi na cu' jol xi'il wi'.