Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:40 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:40 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

40 ”Ma kol cu' jol xi'il wi' jun yaj, nin qui'ct mu'ẍ xi'il wi' lcyaj cyen, qui'c il c'ol sbne' te'j.