Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 3

Lepin Padahk Audapan Kan 3:18-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18Irail kan me loalokonglahr kin pereperen; kupwurokong pahn kihong irail mour.
19KAUN-O ketin kapikekihda sampah sapwellime kupwurokong; sapwellime erpit me e ketin koasoanehkihdiong pahnlahng nan dewe.
20Sapwellime kupwurokong me kahrehda pillap akan ar pwilipwiliwei, oh depwek kan en kamwerehdi keteu pohn sampah.
21Samwa, katengediong loalomw omw loalokong oh erpit. Ke dehr mweidohng en dohsang uhk.
22Pwe iei ih me pahn kahrehiong uhk mour kaperen oh kansenamwahu.
23E pahn doandoareiuk nan elomw oh ke sohte pahn dipekelekel.
24Ke pahn nsenamwahu ni omw pahn meirla, oh ke pahn meir mwahu pwohng ehu pwon.
25Ke sohte pahn pwunodki duwen paisuwed eh pahn mwadangete lelohng uhk, rasehng melimel me kin lelohng aramas suwed kan.
26KAUN-O pahn ketin sinsileiuk. E sohte pahn ketin mweidohng ke en pwupwudiong nan lidip.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 3Lepin Padahk Audapan Kan 3
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 3:18-26Lepin Padahk Audapan Kan 3:18-26