Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 3

Lepin Padahk Audapan Kan 3:11-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Samwa, ni ahnsou me KAUN-O pahn kapwunguhkala, rong kanahieng, oh alehda nin duwen kehkehlik ehu.
12KAUN-O kin ketin kapwungala irail kan me e kin ketin loalloale, duwehte sahm emen eh kin kapwungala nah pwutak me e kin suweiki.
13Meid kaperen ong aramas me kin loalokongla—oh dehdehkihla.
14Met me mwahusang silper, pwe me katep laud ong uhk sang kohl.
15Kupwurokong kesempwal sang mehlel takai kesempwal kan; sohte mehkot me ke pahn mwahuki me kak pahrekiong kesempwal en kupwurokong.
16Kupwurokong kin kihong uhk ke en mour werei, oh kepwehpwe, oh wahun.
17Kupwurokong kak kaparanda omw mour, oh kahluwaiuk pwe ke en dehr perki mehkot.
18Irail kan me loalokonglahr kin pereperen; kupwurokong pahn kihong irail mour.
19KAUN-O ketin kapikekihda sampah sapwellime kupwurokong; sapwellime erpit me e ketin koasoanehkihdiong pahnlahng nan dewe.
20Sapwellime kupwurokong me kahrehda pillap akan ar pwilipwiliwei, oh depwek kan en kamwerehdi keteu pohn sampah.
21Samwa, katengediong loalomw omw loalokong oh erpit. Ke dehr mweidohng en dohsang uhk.
22Pwe iei ih me pahn kahrehiong uhk mour kaperen oh kansenamwahu.
23E pahn doandoareiuk nan elomw oh ke sohte pahn dipekelekel.
24Ke pahn nsenamwahu ni omw pahn meirla, oh ke pahn meir mwahu pwohng ehu pwon.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 3Lepin Padahk Audapan Kan 3
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 3:11-24Lepin Padahk Audapan Kan 3:11-24