Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 29

Lepin Padahk Audapan Kan 29:6-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6Aramas suwed kin pein lohdiong nan diparail, nindokon aramas lelepek ar kin nsenamwahu oh saledek.
7Aramas mwahu kin dehdehki pwungen me semwehmwe kan, ahpw aramas suwed sohte kak en dehdehki soahng pwukat.
8Aramas me sohte kesempwalki meteikan kak kapingada kahnimw ehu. Irail kan me kupwurokong kin kolokol popohl.
9Ni ahnsou me aramas kupwurokong men pahn lelki me pweipwei men mwoalen kopwung, me pweipweio pahn kouruhrki oh kapakapailoke sohte tokedi.
10Me kin kakerehdi ntahn aramas kin kailongki mehmen me lelepek, ahpw me pwung kan pahn doarehla mour en soangen aramas menet.
11Aramas pweipwei kin kasalehda ar lingeringer, ahpw me mie eh lamalam kin kanengamah oh kolokol eh lingeringer.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 29Lepin Padahk Audapan Kan 29
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 29:6-11Lepin Padahk Audapan Kan 29:6-11