Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 26

Lepin Padahk Audapan Kan 26:9-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Aramas pweipwei men me koasoia lepin mahsen audapan kan, kin katamanda aramas sakaula men me kin songosong en kihsang teken tuhke nan peh.
10Koadoadoahki aramas pweipwei men sohte lipilipil me ke kasaingedi pahn kamadakihala aramas koaros me ieiang ih.
11Pweipwei men me pwurehng wia eh tiahk en pweipwei, rasehng kidi men me kin pwurehng kangala eh mwus.
12Aramas pweipwei douluhl mwahusang aramas me kin lemeleme me e loalokong, ahpw soh.
13Dahme aramas pohnkahke men sohte kin pedohikihsang nan imwe? Dahme e masak? Laion kan?
14Duwen aramas pohnkahke men eh kin koakoahnek nan dewe, ih pil duwen wenihmw ehu eh kin weliwelikek ni insis kan.
15Ekei aramas me nohn pohnkahke, re pil sohte kak pein kihong mwenge nan ewerail.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 26Lepin Padahk Audapan Kan 26
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 26:9-15Lepin Padahk Audapan Kan 26:9-15