Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 26

Lepin Padahk Audapan Kan 26:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Ma ke pahn sapeng peidek en sahliel ehu, ke pil sahliel duwehte aramas me wia peideko.
5Wia pasapeng en aramas sahliel ong peidek en sahliel ehu, eri, me wia peideko pahn diarada me e sohte loalokong nin duwen me e kosekose.
6Ma ke pahn ilakih aramas pweipwei men, eri, e konehng ke en lupukasang nehmwen; pwe met ke pekipeki ehu kahpwal.
7Aramas pweipwei kak doadoahngki lepin mahsen audapan kan, duwehte aramas mwoator men me kak aluhki neh kan.
8Kapinga aramas pweipwei men duwehte pirehiong takai ehu nan pahi.
9Aramas pweipwei men me koasoia lepin mahsen audapan kan, kin katamanda aramas sakaula men me kin songosong en kihsang teken tuhke nan peh.
10Koadoadoahki aramas pweipwei men sohte lipilipil me ke kasaingedi pahn kamadakihala aramas koaros me ieiang ih.
11Pweipwei men me pwurehng wia eh tiahk en pweipwei, rasehng kidi men me kin pwurehng kangala eh mwus.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 26Lepin Padahk Audapan Kan 26
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 26:4-11Lepin Padahk Audapan Kan 26:4-11