Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 26

Lepin Padahk Audapan Kan 26:3-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Ke uhdahn pahn wokih oahs, salihedi ahs, oh ke uhdahn pahn wokih aramas pweipwei men.
4Ma ke pahn sapeng peidek en sahliel ehu, ke pil sahliel duwehte aramas me wia peideko.
5Wia pasapeng en aramas sahliel ong peidek en sahliel ehu, eri, me wia peideko pahn diarada me e sohte loalokong nin duwen me e kosekose.
6Ma ke pahn ilakih aramas pweipwei men, eri, e konehng ke en lupukasang nehmwen; pwe met ke pekipeki ehu kahpwal.
7Aramas pweipwei kak doadoahngki lepin mahsen audapan kan, duwehte aramas mwoator men me kak aluhki neh kan.
8Kapinga aramas pweipwei men duwehte pirehiong takai ehu nan pahi.
9Aramas pweipwei men me koasoia lepin mahsen audapan kan, kin katamanda aramas sakaula men me kin songosong en kihsang teken tuhke nan peh.
10Koadoadoahki aramas pweipwei men sohte lipilipil me ke kasaingedi pahn kamadakihala aramas koaros me ieiang ih.
11Pweipwei men me pwurehng wia eh tiahk en pweipwei, rasehng kidi men me kin pwurehng kangala eh mwus.
12Aramas pweipwei douluhl mwahusang aramas me kin lemeleme me e loalokong, ahpw soh.
13Dahme aramas pohnkahke men sohte kin pedohikihsang nan imwe? Dahme e masak? Laion kan?
14Duwen aramas pohnkahke men eh kin koakoahnek nan dewe, ih pil duwen wenihmw ehu eh kin weliwelikek ni insis kan.
15Ekei aramas me nohn pohnkahke, re pil sohte kak pein kihong mwenge nan ewerail.
16Aramas pohnkahke kin lemeleme me e loalokong sang aramas isimen me kak kasalehda kahrepe mwahu en arail pepehm kan.
17Iang pidada pingiping ehu me sohte ahmwohng, rasehng omw kekeid nan ahl apwoat oh poarehng salengen kidi kommwad emen.
18Aramas emen me pitihedi emen ahpw uhd nda me e kamwakamwan, rasehng ohl sahliel men me mwadomwadongki dipwisou keper me kak kemehla aramas.
20Ma sohte tuwi, kisiniei pahn kunla; ma sohte liketihti, akamai pahn tokedi.
21Mwoalus kin kahrehiong tuwi eh kin wie ngkengken, tuwi kin kahrehiong kisiniei eh kin lullul, oh sounkaping wasa kan kin kamwakamwakid pingiping kan.
22Liketihti me iou! Ia uwen atail kin men kang!
23Lokaiahn aramas me kin karirihala dahme uhdahn mehlel en nan kapehde, rasehng melengileng en sah pwehl ehu.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 26Lepin Padahk Audapan Kan 26
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 26:3-23Lepin Padahk Audapan Kan 26:3-23