Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 20

Lepin Padahk Audapan Kan 20:21-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Uwen mengei en omw pahn diar omw pai, ih uwen eh sohte pahn wia kamwahu ehu ong uhk.
22Ke dehr pein pwukoahki wia dupukpen sapwung ehu. Likih KAUN-O oh e ahpw pahn ketin kapwungala.
23KAUN-O kin ketin kalahdeki me kin doadoahngki mehn tenek oh mehn sosohng sapwung.
24KAUN-O ketin koasoanedier alatail; eri, ihs me kak wehwehki mehnia ahl me eh weweid loale?
25Medemedewe mahs mwohn omw pahn inoukihong KAUN-O meirong ehu. Ke kakete koluhkihla mwuhr oh nsensuwedkihla.
26Nanmwarki kupwurokong men pahn diarada ihs me kin wiewia me sapwung, oh pahn ketin kaloke ni sohte mahk.
27KAUN-O ketikihong kitail mehn madamadau oh kadeikpen loale; eri, kitail sohte kak pein ekihsang kitail audepen loalatail.
28Nanmwarki men pahn ketiket nan mwoale erein eh pahn kakaun ni mehlel, pwung, oh pahrek.
29Kitail kin kapinga kehlail en me pwulopwul kan oh wauneki me moangepwet kan.
30Ekei pak e kin wia mehkot me kamedek kitail en kin wekidala mwekid kan en atail mour.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 20Lepin Padahk Audapan Kan 20
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 20:21-30Lepin Padahk Audapan Kan 20:21-30