Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 17

Lepin Padahk Audapan Kan 17:14-28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Tepidahn akamai kin rasehng aramas me kin kamwakidasang perehpen pihl; katokihedi mwohn eh pahn pwilpeseng.
15Kadeikada me mwakelekel kan de kasaladakihala me dipadahr kan—KAUN-O kin ketin kalahdeki mepwukat koaros.
16Sohte katepehiong me pweipwei men en kesehkihla mwahl nah mwohni ong ni sukuhl, pwe sohte audepen nan moange.
17Kompoakepah kan kin kasalehda ar limpoak ahnsou koaros. Ia katepen eh mie kompoakepahmw ma e sohte seweseiuk ni ahnsou apwal?
18Aramas me sohte eh lamalam kin inoukihda me e pahn kapwungala en emen eh pweipwand.
19Mwahuki wiahda dihp rasehng mwahuki wiahda kahpwal. Ma ke kin suwei ahnsou koaros, ke pein raparapahki kaupomw.
20Mehmen me kin lokaia oh medemedewe me suwed sohte kak kasik mehkot mwahu—ihte kahpwal.
21Ihte nsensuwed oh pahtou ong sahm emen me nah pwutak kin wia tiahk en pweipwei.
22Ma ke pahn pereperen rahn koaros, ke pahn ahneki roson mwahu en paliwar. Nsensuwed ahnsou koaros paliweromw pahn luweluwetala oh mehla.
23Sounkopwung suwed kin ale pweipwei sapwung ni rir, oh pwunglahn kopwung sohte kin pweida.
24Aramas loalokong kin inenewohng mwekid en loalokong, ahpw aramas pweipwei kin pwurupwurur mwahl.
25Pwutak pweipwei kin kahrehiong seme nsensuwed, oh kapahtou laud ong ine.
26Sapwung ieu kihong aramas soh dipe men kalokolok en pwain; pwuhng kin pirekla ni aramas mwahu men eh kin ale lokolok.
27Aramas emen me kin wehwehki pein ih, sohte kin lokolokaia ahnsou koaros. Aramas me kin kanengamah ahneki erpit.
28Ahpw mehlel, ma aramas pweipwei pahn ese nennenla, mweinele aramas pahn wiahki me ih aramas koahiek oh loalokong.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 17Lepin Padahk Audapan Kan 17
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 17:14-28Lepin Padahk Audapan Kan 17:14-28