Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 6

Eklesiasdes 6:8-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Ia mwomwen aramas loalokong men eh pahn mwahusang me pweipwei men? Dah katepen aramas semwehmwe eh pahn ese duwen eh pahn momour?
9Met sohte katepe; met rasehng pwakipwakih kisinieng. Itarki dahme ahmw mwahusang noanoahroke ehu soahng tohrohr.
10Mehkoaros me wiewiawi koasoandihte mahsie, oh kitail koaros ese me aramas emen sohte kak akamaiong emen tohrohr me kehlailasang.
11Ma ke kalaudehla omw akamaiong aramas kehlail meno, sohte pahn katepe, eri ke sohte pweida.
12Ia duwen aramas emen eh kak ese dahme mwahu ong en aramas emen eh mour mwotomwot oh soh katepe—mour mwotomwot me kin daulih aramas rasehng mwete ehu? Ia duwen aramas emen eh kak ese dahme pahn pweida nan sampah mwurin eh pahn mehla?

Read Eklesiasdes 6Eklesiasdes 6
Compare Eklesiasdes 6:8-12Eklesiasdes 6:8-12