Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 3

Eklesiasdes 3:9-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Eri, dahme aramas emen pahn wihnki sang ni eh doadoahk koaros?
10I ese dahme Koht kin ketikihong kitail.
11E ketin koasoanehdi ahnsou kan me konehng soahng koaros. E ketikihong kitail atail ineng en ese dahme pahn pweida ni ahnsou kohkohdo, ahpw e sohte mweidohng kitail en wehwehki mehlel wiepen nin lime kan.

Read Eklesiasdes 3Eklesiasdes 3
Compare Eklesiasdes 3:9-11Eklesiasdes 3:9-11