Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 3

Eklesiasdes 3:18-22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18I lemeleme me Koht kin ketin songosong aramas akan, pwe en kasalehong irail me re sohte mwahusang mahn akan.
19Pwe ni mehlel, imwilahn aramas oh mahn akan duwepenehte, pwe irail koaros pahn mehla. Pwe irail koaros soahngteieu. Eri, aramas akan sohte mwahusang mahn akan, pwe irail koaros sohte kak wehwehki duwen kesempwal en ar mour.
20Aramas oh mahn kin kolahng wasatehkis; ira koaros wiawihda sang pwehl, oh ira koaros pahn pwurheng wiepwella.
21Ihs me kak ese ma ngenen aramas kin kohdahla powe oh ngenen mahn kin kohdihla pah?
22Eri, I ahpw dehdehkihla me sohte mehkot mwahuwong aramas, pwe pereperenki wahn eh doadoahkte; sohte pil ehu soahng me e kak wia. Pwe ihs me kak kasalehda dahme pahn wiawi mwurin eh mehla?

Read Eklesiasdes 3Eklesiasdes 3
Compare Eklesiasdes 3:18-22Eklesiasdes 3:18-22