Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 3

Eklesiasdes 3:12-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Eri, I eseier me ihte me aramas emen kak wia: en peren oh wia uwen eh kak ni ahnsou me e momour.
13Kitail koaros eri en kin mwenge oh nim, oh nsenamwahuki wahn atail doadoahk, pwe met sang ni kalahngan en Koht.
14I ese me wiepen nin limen Koht pahn kin duweduwehte kohkohlahte. Kitail sohte kak kapatahiong mehkot de kihsang mehkot. Ihte me Koht kin ketikihong kitail, kitail en lemmwiki ih.
15Mehkoaros me pweida met, de me pahn pweida, e pweidahr mahso; pwe Koht kin ketin onohne sapahl soahng koaros.
16Ahpw kaidehn ihte met, pwe I pil lemeleme me nin sampah wet emen pahn kin diar tiahk suwed wasa me inen oh pwung uhdahn pahn kin mi ie.
17I ahpw mengimengloalki, “Koht pahn ketin kadeingkihda me pwung kan oh me suwed kan soangen kadeikteieu; pwehki wiewia koaros oh mehkoaruhsie pahn kin pweida ni ahnsou me koasoandier.”
18I lemeleme me Koht kin ketin songosong aramas akan, pwe en kasalehong irail me re sohte mwahusang mahn akan.
19Pwe ni mehlel, imwilahn aramas oh mahn akan duwepenehte, pwe irail koaros pahn mehla. Pwe irail koaros soahngteieu. Eri, aramas akan sohte mwahusang mahn akan, pwe irail koaros sohte kak wehwehki duwen kesempwal en ar mour.
20Aramas oh mahn kin kolahng wasatehkis; ira koaros wiawihda sang pwehl, oh ira koaros pahn pwurheng wiepwella.

Read Eklesiasdes 3Eklesiasdes 3
Compare Eklesiasdes 3:12-20Eklesiasdes 3:12-20