Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 1

Eklesiasdes 1:4-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Ehu dih kin kohdo oh kohkohla, oh mwuri pil ehu dih kin kohdo oh pil kohkohla, ahpw sampah duweduwehte.
5Ketipin kin dakada oh pil kihrla, oh eh kin pwangada ni eh kin pwuralahng wasa me e kin pwurehng dakada sang ie.
6Kisinieng kin ipido sang palieir, oh pil ipido sang paliepeng—pidipidek, oh kin pil pwurehng pwurodo.
7Pillap koaros kin pwilipwillahng nan madau, ahpw sehd saikinte dirala. Pihl kan kin pwurodohng wasa me pillap kin tepisang ie oh pwurehng pwilipwiliwei.
8Imwilahn mehkoaros pwang—pwang ehu me siksang me aramas kak kawehwehda. Masatail kan sohte itarki kilikilang, oh salengatail kan sohte itarki rongorong.
9Dahme pweidahr mahs pahn pil pwurehng pweida. Dahme wiawiher mahs pahn pil pwurehng wiawi. Sohte mehkot kapw nan sampah pwon.
10Aramas kin patohwan, “Iet mehkot kapw!” Ahpw soh, pwe e pil wiawiher mahs, mwohn atail saikinte ipwidi.
11Sohte me kin tamataman dahme wiawiher mahsie, oh mehn mwuhr kan sohte pahn pil tamataman dahme wiawi nan rahn pwukat.
12Ngehi, Ohl Loalokong, I wiahier nanmwarkien Israel nan Serusalem.
13I koasoanehdi nan kapehdi me I pahn kasawih oh sukuhlki mehkoaros me kin wiawi nin sampah. Koht ketikihong kitail doadoahk toutou ehu.
14I kilangehr mehkoaros me wiawiher nin sampah, eri, I pahn ndaiong uhk, me mehkoaros sohte katepe. Met rasehng pwakipwakih kisinieng.
15Ke sohte kak kainenehla dahme pireklahr; ke sohte kak wadek mehkot me sohte mie.

Read Eklesiasdes 1Eklesiasdes 1
Compare Eklesiasdes 1:4-15Eklesiasdes 1:4-15