Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 1

Eklesiasdes 1:10-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Aramas kin patohwan, “Iet mehkot kapw!” Ahpw soh, pwe e pil wiawiher mahs, mwohn atail saikinte ipwidi.
11Sohte me kin tamataman dahme wiawiher mahsie, oh mehn mwuhr kan sohte pahn pil tamataman dahme wiawi nan rahn pwukat.
12Ngehi, Ohl Loalokong, I wiahier nanmwarkien Israel nan Serusalem.
13I koasoanehdi nan kapehdi me I pahn kasawih oh sukuhlki mehkoaros me kin wiawi nin sampah. Koht ketikihong kitail doadoahk toutou ehu.
14I kilangehr mehkoaros me wiawiher nin sampah, eri, I pahn ndaiong uhk, me mehkoaros sohte katepe. Met rasehng pwakipwakih kisinieng.
15Ke sohte kak kainenehla dahme pireklahr; ke sohte kak wadek mehkot me sohte mie.
16Ngehi eri mengimengloalki, “I wialahr ohl lapalap emen, loalokong sang koaros me kakaunehr Serusalem mwohi. I dehdehki dahkot kupwurokong oh erpit.”

Read Eklesiasdes 1Eklesiasdes 1
Compare Eklesiasdes 1:10-16Eklesiasdes 1:10-16