Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Eklesiasdes - Eklesiasdes 10

Eklesiasdes 10:12-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Dahme aramas kupwurokong men kin koasoia kin kahrehiong eh waunla, ahpw pweipwei men kin pein ohkihla eh koasoi.
13E kin tepikihda koasoi en pweipwei oh imwikihla iahk.
14Pweipwei men kin koasoakoasoi sohte tokedi. Sohte me ese dahme pahn wiawi mwuhr, oh sohte me pil ese dahme pahn wiawi mwurin atail pahn mehla.
15Ihte aramas me nohn pweipwei me kin pwangada wie doadoahk oh kin sehsehla ahl en kolahng ni imwe.

Read Eklesiasdes 10Eklesiasdes 10
Compare Eklesiasdes 10:12-15Eklesiasdes 10:12-15