AMƆƆSI - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of AMƆƆSI in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Amɔɔsi

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in AMƆƆSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9