AMƆƆSI - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of AMƆƆSI in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Amɔɔsi

There is no description for Amɔɔsi yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in AMƆƆSI

1
2
3
4
5
6
7
8
9