Bibla e Shenjtë - Daily Verse

Fjalët e urta 14:30

Një zemër e shëndoshë është jetë për trupin, por lakmia është krimbi brejtës i kockave.

Fjalët e urta 14