Bibla e Shenjtë

Old Testament

ZanafillaEksodiLevitikuNumratLigji i PërtërirëJozueuGjyqtarëtRuthi1 i Samuelit2 i Samuelit1 i Mbretërve2 i Mbretërve1 i Kronikave2 i KronikaveEsdraNehemiaEsterJobiPsalmetFjalët e urtaPredikuesiKantiku i KantikëveIsaiaJeremiaVajtimetEzekieliDanieliOseaJoeliAmosiAbdiaJonaMikeaNahumiHabakukuSofoniaHagaiZakariaMalakia

New Testament

MarkuLukaGjoniVeprat e ApostujveRomakëve1 e Korintasve2 e KorintasveGalatasveEfesianëveFilipianëveKolosianëve1 Thesalonikasve2 Thesalonikasve1 Timoteut2 TimoteutTitiFilemonitHebrenjveJakobit1 Pjetrit2 Pjetrit1 Gjonit2 Gjonit3 GjonitJudaZbulesa

Copyright for Bibla e Shenjtë
Bibla e Shenjtë is in the Public Domain.