Text copied!
CopyCompare
LILAILANO LYAHAMBI LYA NNUNGU KWA VANU VAMMALELE - 2 Vasesalonike

2 Vasesalonike 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baluwa aino ìhaloka kwang'une Paolo na Sila na kwa Timoseo. Tùnnembilanga mwenu mmanu mma likuwa lya vanu vankulupîla Yesu mma aneko ku Sesalonike, mmanu mma Nnungu Atata wetu na Nang'olo Yesu Kilisto.
2Tùnnyuwilanga mwenu inema na amani ihalôka kwanga Nnungu Atata na kwanga Nang'olo wetu Yesu Kilisto vììve pamo na mwenu.
3Mmakukulupila avangu, hwetu tùlembelewa tunshukulu Nnungu maduva lammalele kwajili yenu. Tùlembelewa tutende uchocho kwa kuva, ing'ulupa yenu na itamwani yenu ìvenkuyenjejeka namene.
4Kupapatana na anelo, hwetu tùnalyona kwa kunnombolelanga mwenu mmakuwa la vanu va Nnungu vankulupîla Yesu ing'anya ya ipililidi yenu na ing'ulupa imuvenayo pamubanihwa na kulagihwa.
5Kubanihwa kwenu na kupililila kwenu kùmaiha kuva, hukumu yanga Nnungu nni ya haki, na kùntendanga mwenu mufale kupwawa mu Ufalume wake, Ufalume umubanihwa kwajili yake.
6Kwa kuva, Nnungu àvele na haki ya kuvapindikulila ibaniki vanu avala vam'banîha mwenu,
7na kunnyeweleja mwenu pamo na hwetu muuhiku aula wambehunukuliwa Nang'olo Yesu kuhaloka kulihunde pamo na malaika vake vavêle na dimongo.
8Nang'e àmbevaasibu kwa moto vanu avala vahîta kummala Nnungu na avala vatahûka Malove Lambone lamwâmba Nang'olo wetu Yesu.
9Na Nnungu àmbevaasibu kwa kuvaondonganga mwalehu vyaka na vyaka na àmbevahapulanya na Nang'olo Yesu na ukulu wa dimongo dyake.
10Àmbetenda uchocho nniduva alila lyambeida Nang'olo unatumbyangwa na kukanganwa na vanu vake vammalele vankulupîla. Na mwenu uchocho mùmbekuva pamo na anevo vanu kwa kuva mùnikulupila ushahidi wetu umwâmba Yesu.
11Bahi ing'anya ya anelyo, hwetu tùnannyuwilanga maduva lammalele uchinga Nnungu wetu annyululihe mwenu kuikala kwa namuna ya iikadi yanchemeledile. Hwetu tùnnyuwa Nnungu uchinga kwa dimongo dyake atimise makudungilo lenu lammalele lambone na kumalila madengo lenu lahalokâna na ing'ulupa.
12Tùyuwa uchocho uchinga lina lyanga Nang'olo wetu Yesu lipate kutumbyangwa kwa namuna ya iikadi imuikala, na mwenu muchimupate kutumbyangwa kupitila nang'e kwa inema ya Nnungu wetu na Nang'olo wetu Yesu Kilisto.