Text copied!
Bibles in Serbian

2. Kraljevima 15:3-9 in Serbian

Help us?

2. Kraljevima 15:3-9 in Sveta Biblija

3 On èinjaše što je pravo pred Gospodom sasvijem kao što je èinio Amasija otac njegov.
4 Ali visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kaðaše na visinama.
5 A Gospod udari cara, te bi gubav do smrti svoje; i življaše u odvojenom domu; a Jotam sin carev upravljaše dvorom i suðaše narodu u zemlji.
6 A ostala djela Azarijina i sve što je èinio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
7 I poèinu Azarija kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Jotam sin njegov.
8 Trideset osme godine carovanja Azarijina nad Judom zacari se Zaharija sin Jerovoamov nad Izrailjem u Samariji, i carova šest mjeseca.
9 I èinjaše što je zlo pred Gospodom kao što su èinili oci njegovi; ne otstupi od grijehova Jerovoama sina Navatova, kojima navede na grijeh Izrailja.
2. Kraljevima 15 in Sveta Biblija