Text copied!
Bibles in Serbian

2. Kraljevima 14:13-14 in Serbian

Help us?

2. Kraljevima 14:13-14 in Sveta Biblija

13 A Amasiju cara Judina, sina Joasa sina Ohozijina, uhvati Joas car Izrailjev u Vetsemesu; potom doðe u Jerusalim i obori zid Jerusalimski od vrata Jefremovijeh do vrata na uglu, èetiri stotine lakata.
14 I uze sve zlato i srebro i sve posuðe što se naðe u domu Gospodnjem i u riznicama doma careva, i taoce, pa se vrati u Samariju.
2. Kraljevima 14 in Sveta Biblija