Text copied!
Bibles in Serbian

2. Kraljevima 13:17-20 in Serbian

Help us?

2. Kraljevima 13:17-20 in Sveta Biblija

17 I reèe: otvori prozor s istoka. I otvori, a Jelisije reèe: pusti strijelu. I on pusti strijelu, a Jelisije reèe: strijela izbavljenja Gospodnjega, strijela izbavljenja od Siraca; jer æeš pobiti Sirce u Afeku, i satræeš ih.
18 Još reèe: uzmi strijele. I uze, a on reèe caru Izrailjevu: udari u zemlju. I udari tri puta, pa stade.
19 Tada se rasrdi na nj èovjek Božji i reèe: da si udario pet puta ili šest puta, tada bi pobio Sirce sasvijem; a sada æeš ih samo tri puta razbiti.
20 Potom umrije Jelisije, i pogreboše ga. A druge godine udariše èete Moavske na zemlju.
2. Kraljevima 13 in Sveta Biblija