Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 2. Kraljevima - 2. Kraljevima 12

2. Kraljevima 12:14-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Nego ih davahu onima koji bijahu nad poslom da se opravi za njih dom Gospodnji.
15I ne tražahu raèuna od ljudi kojima predavahu novce da izdaju poslenicima, jer vjerno raðahu.
16Novci za prijestup i novci za grijehe ne donošahu se u dom Gospodnji; pripadahu sveštenicima.
17Tada izide Azailo car Sirski, i udari na Gat i uze ga; potom se okrete Azailo da ide na Jerusalim.
18A Joas car Judin uze sve posveæene stvari, što Josafat i Joram i Ohozija oci njegovi carevi Judini bijahu posvetili, i sve što sam bješe posvetio, i sve zlato što se naðe u riznicama doma Gospodnjega i doma careva, i posla Azailu caru Sirskom; i tako otide od Jerusalima.
19A ostala djela Joasova i sve što je èinio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
20A sluge njegove podigoše se i pobuniše se, i ubiše Joasa u domu Milonu, kuda se ide u Silu.
21Joazahar sin Simeatov i Jozavad sin Somirov, sluge njegove, ubiše ga, te umrije; i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo mjesto zacari se Amasija sin njegov.

Read 2. Kraljevima 122. Kraljevima 12
Compare 2. Kraljevima 12:14-212. Kraljevima 12:14-21