Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 2. Kraljevima - 2. Kraljevima 11

2. Kraljevima 11:7-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7A dva dijela vas svijeh koji odlaze u subotu neka èuvaju stražu u domu Gospodnjem oko cara.
8I opkolite cara svaki sa svojim oružjem u ruci, i ko bi navalio meðu vrste neka se pogubi, i budite s carem kad stane izlaziti i ulaziti.
9I stotinici uèiniše sve kako zapovjedi Jodaj sveštenik; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu s onima koji odlažahu u subotu, i doðoše k svešteniku Jodaju.
10I sveštenik dade stotinicima koplja i štitove cara Davida, što bijahu u domu Gospodnjem.
11I vojnici stadoše svaki sa svojim oružjem u ruci od desne strane doma do lijeve strane doma prema oltaru i prema domu oko cara.
12Tada izvede sina careva, i metnu mu vijenac na glavu, i dade mu svjedoèanstvo, i postaviše ga carem, i pomazaše ga, i pljeskajuæi rukama govorahu: da živi car!
13A kad Gotolija èu viku naroda, koji se stjecaše, doðe k narodu u dom Gospodnji;
14I pogleda, i gle, car stajaše kod stupa po obièaju, i knezovi i trube oko cara, i sav narod iz zemlje radovaše se, i trube trubljahu. Tada Gotolija razdrije haljine svoje i povika: buna! buna!

Read 2. Kraljevima 112. Kraljevima 11
Compare 2. Kraljevima 11:7-142. Kraljevima 11:7-14